III Edycja - Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

Podczas III edycji Charytatywnego Balu Czerwonej Róży zebrano 70 tysięcy złotych. Tym razem beneficjentami Balu byli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim. W placówce pracuje specjalistycznie wyszkolona kadra pedagogiczna, która zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W klasach realizowany jest program nauczania odpowiednio dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów. W Zespole Szkół działają także oddziały rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Tu każde dziecko ma indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. Dzieci uczą się funkcjonowania w środowisku m.in. ubierania się, przygotowywania prostych posiłków. Placówka zapewnia uczniom pomoc logopedy, psychologa i pedagoga.

Podczas licytacji najwyższą kwotę osiągnął obraz Eugeniusza Tukana-Wolskiego. Zaciętą rywalizację wygrała europoseł Joanna Skrzydlewska, która wydała 7,5 tys. złotych. Srebrne spinki z orłem ofiarowane na licytację przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego osiągnęły kwotę 4 tys. złotych, a srebrne spinki z bursztynem ofiarowane przez Premiera Donalda Tuska 3 tys. Zachwyt wzbudziła również kreacja poseł Agnieszki Hanajczyk, którą jeden z przedsiębiorców zakupił za kwotę 5 tys. zł

Po raz kolejny sukces organizatorów Charytatywnego Balu Czerwonej Róży okazał się ogromny. Za zebrane pieniądze szkoła mogła zakupić niezbędny sprzęt do rewalidacji swoich uczniów.