V Edycja - pomoc potrzebującym

V edycję Balu Czerwonej Róży poprzedziły pewne eksperymenty doskonale obrazujące problem ludzkiej obojętności. Pierwszy z nich wyglądał następująco: na jednej z ulic, w deszczową pogodę, spotkać można było poruszającego się na wózku inwalidzkim młodego mężczyznę. Chłopak nie miał parasola i wyglądał na zdezorientowanego. Większość przechodniów nawet na chwilę nie zatrzymała się, by spytać czy nie potrzebuje pomocy. Podobnie było podczas drugiej sytuacji, gdzie na przejściu dla pieszych czekała niewidoma osoba. Wyraźnie dało się zauważyć, iż wahała się czy może bezpiecznie wejść na jezdnię. Także tym razem zainteresowanie przechodniów okazało się niewielkie. Celem Balu Czerwonej Róży jest nie tylko zebranie funduszy na cele charytatywne. Sensem akcji jest uwrażliwienie ludzi na nieszczęście osób żyjących obok. W czasach, w których dostrzega się coraz więcej przejawów obojętności, społeczeństwu należy przypominać o drzemiących w nim pokładach empatii. Dlatego podczas balu wyświetlony został film, na którym zarejestrowane zostały m.in. przeprowadzone eksperymenty. Przekaz był wyraźny. Z pewnością zaobserwowana obojętność zmusiła do refleksji oraz zaskoczyła niejednego widza.

Wielką niespodzianką okazała się natomiast zebrana podczas balu kwota ponad 100 tyś. zł. Zgromadzone fundusze w tym roku podzielone zostały pomiędzy cztery organizacje, które każdego dnia niosą pomoc potrzebującym. Pierwszą z nich jest Zgierskie Stowarzyszenie Hospicjum imienia Jana Pawła II, które przez okres 10-ciu lat jako jedyne w kraju pracowało na zasadach pełnego wolontariatu obejmując swoją opieką chorych ze Zgierza i okolic, będących w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Druga organizacja to Pabianickie Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej, chcące w ramach swojej działalności utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z chorobą nowotworową. Następnym obdarowanym podmiotem zostało Głowieńskie Koło Związku Niewidomych. Swoją działalność prowadzi od 33 lat. Stowarzyszenie zrzesza osoby o różnym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. Środki zgromadzone podczas balu trafiły również do Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A. Jej celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz ludziom z ich otoczenia.

Piąta edycja Balu Czerwonej Róży odbyła się 02.02.2013 r. w zajeździe Boryna. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 250 osób. Wielkich emocji, jak co roku, dostarczyła licytacja pozyskanych od darczyńców przedmiotów. Tym razem uczestnicy zabawy mieli szansę wylicytować m.in. filiżanki z certyfikatem oryginalności ofiarowane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (sprzedane za 2.5 tyś zł) oraz unikatowy album z podpisami wszystkich medalistów olimpijskich z 2012 roku od Minister Joanny Muchy. Jednak największą wartość osiągnął obraz Eugeniusza Tukana-Wolskiego. Został on sprzedany za kwotę 5,7 tyś zł. Dla gości przygotowano także loterię, w której do wygrania były liczne gadżety.

Zebrana kwota ponad 100 tyś zł to wielki sukces V edycji Balu Czerwonej Róży. Jest to również wyraźny komunikat, że w ludziach drzemią nieograniczone pokłady empatii i dobroci. Bal Czerwonej Róży jest wartościowym projektem pozwalającym to wyraźnie zaobserwować.